Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği ön seçim sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır. Niyet Mektubu Teslim Tarihi en geç 15 Mayıs 2017'dir. 

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Diş

EBE

FBE

GEF

GSE

Fen Fakültesi

Hukuk

İİBF

İletişim

Mühendislik

SBE

Sosyal Bilimler Ensititüsü

Spor Bilimler Fakültesi

Teknoloji

TIP

Turizm