2019-2020 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları - Değişim Programları Birimi - Erasmus
Duyurular

Üniversitemize dağıtılacak hibe tutarı kesinleştikten sonra 2019-2020 öğrenim hareketliliği hibe dağıtım sonuçlarında güncellemeler yapılmıştır. İlan edilen ilk yerleştirme sonuçlarında belirtildiği gibi yerleşen öğrencilerin statüsü “Aday Hibeli” idi. Beklenen hibenin düşük olması sonucunda bu kişilerden puan sıralamasına göre en alt sırada olan öğrenciler “hibesiz” statüsüne geçirilmek zorunda kalınmıştır. Eğer isterlerse faaliyetlerine ve işlemlerine hibesiz olarak devam edeceklerdir.

2019-2020 Öğrenim Hareketliliği Hibe Dağıtım Sonuçları

Not: Yukarıdaki sonuç listesi 28 Haziran 2019 tarihinde ilan edilen listeden sonra, öğrencilerden gelen itiraz dilekçeleri incelenerek 3 Temmuz 2019 tarihinde güncellenmiştir. Bu güncellemeler yapılırken şu hususlar dikkate alınmıştır:

- Hibede azaltma yapılırken önce "yedek" olup sonradan "aday hibeli" olan öğrencilerin de diğer öğrencilerle birlikte toplu olarak değerlendirilmeleri

- Başvuru ilanında belirtildiği şekilde yüksek lisans- doktora öğrencilerinin kontenjanlarının lisan öğrencilerinden ayrı değerlendirilmeleri

- Başvuru ilanında belirtildiği şekilde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kontenjanlarının bölümlere göre değil, fakülte toplam kontenjanına göre değerlendirilmeleri

 

 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Değişim Programları Birimi