2021-2027 Yılları Arasında Uygulanacak ERASMUS+ Programına Yönelik Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlandı
29 Mart 2021 14:32

Her yaştan yararlanıcıya yurt dışında eğitim, öğretim, staj, kurs, gönüllülük imkânları, eğitim kurumlarımıza da yurtdışı işbirlikleri oluşturma fırsatı sunan Erasmus+ Programı, 28,4 milyar Avroluk bütçesiyle 2021-2027 yılları arasında uygulanacak yeni dönemine yeni fırsatlarla “Merhaba” dedi.

 

Program, geçmiş program dönemlerinde olduğu gibi gençler, öğrenciler, sporcular, öğretmenler ile her yaştan eğitim katılımcıları ve personeli başta olmak üzere her yıl onbinlerce bireyin öğrenme hareketliliklerini ve kurum ve kuruluşların sınır ötesi işbirliklerini desteklemeye devam edecek.

 

2021-2027 dönemi Erasmus+ Programı Başladı. 25 Mart 2021’de Avrupa Komisyonu tarafından yapılan basın toplantısı ile 2021 yılı proje çağrıları açıklandı. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında başvuru yapabilecek kişi ve kurumlar için önemli mali destek sağlayan Erasmus+ Program Rehberinde başvuru için ayrıntılara erişilebilecek.

 

Daha Yeşil, Daha Dijital, Daha Kapsayıcı Bir Erasmus+ Geliyor

Erasmus+ Programı yeni dönemde herkesi kucaklayan, daha yeşil ve daha dijital yapısıyla ön plana çıkıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatına paralel olarak Erasmus+ Programı kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, çevre dostu yapıda kurgulanması hedefleniyor. Yararlanıcıların, seyahat planlamalarından aktivitelerde kullanılacak materyallere kadar çevre dostu uygulamalar yapmalarının altı çiziliyor.

 

Eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital geçişini hızlandırma ihtiyacının pandemiyle birlikte bir kez daha ortaya çıktığı günümüzde, yararlanıcı kurumların, bu yönde şekillenen yeni uygulama döneminde ortaklarıyla etkileşimi artırarak öğrenim ve öğretimi iyileştirmek için dijital araçları ve öğrenim yöntemlerini de kullanmaları beklenmektedir. Erasmus+ yararlanıclara dijital becerilerin geliştirilmesini destekleyecek imkanlar sunmak üzere, Dijital Eylem Planı’na uygun olarak tasarlanmıştır.

 

Kurumlar ve kişiler açısından Programa erişimin artırılması için kapsayıcılık vurgusunun yanı sıra farklı kesimler ile kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan insanlar dahil olmak üzere imkanı kısıtlı kişilerin programlara katılımını artırmak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının önemi vurgulanıyor.