Personel

Erasmus Kurum Koordinatörü : Prof. Dr. Bensu KARAHALİL 

e-posta: erasmus@gazi.edu.tr

   Öğr. Gör.

   Ekin AKGEZER    

Erasmus Staj Hareketliliği  Program Sorumlusu

202 2084

 ekinyildiz@gazi.edu.tr

  V. H. K. İ. Aslı EKEN

Erasmus Personel Hareketliliği Program Sorumlusu, Erasmus İkili Anlaşmaları

 202 3856

asli.eken@gazi.edu.tr

  Öğr. Gör.

  Erdoğan ÇATAK    

 Erasmus Gelen ve Giden Öğrenci Hareketliliği Program Sorumlusu

 (Edebiyat, Bankacılık ve Sigortacılık, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Gazi   Eğitim, Güzel Sanatlar, Hukuk, İİBF, İletişim, Sağlık Bilimleri ve Sanat ve   Tasarım Fakülteleri)

202 2085

erdogancatak@gazi.edu.tr

 Öğr. Gör.

 Hande ATA GÜREŞEN                   

 Erasmus Giden Öğrenci Hareketliliği Program Sorumlusu

 (Mühendislik, Mimarlık, Spor Bilimleri, Teknoloji Fakülteleri ve   Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüleri)

 202 2082

 handeata@gazi.edu.tr

  Bil. İşl. Nilay KURT

 Muhasebe ve Finans Sorumlusu, Erasmus Staj Konsorsiyumu

 202 2083

nilay.kurt@gazi.edu.tr