Personel - Değişim Programları Birimi - Erasmus
Personel

Erasmus Kurum Koordinatörü : Prof. Dr. Bensu KARAHALİL 

e-posta: erasmus@gazi.edu.tr

   Öğr. Gör. Ekin AKGEZER    
Erasmus Staj Hareketliliği  ve  KA107  Program Sorumlusu
202 2084
 ekinyildiz@gazi.edu.tr
  V. H. K. İ. Aslı EKEN
Erasmus Personel Hareketliliği Program Sorumlusu, Erasmus İkili Anlaşmaları, KA107
 202 3856
asli.eken@gazi.edu.tr
  Öğr. Gör. Erdoğan ÇATAK    
 Erasmus Gelen ve Giden Öğrenci Hareketliliği Program Sorumlusu
 (Edebiyat, Bankacılık ve Sigortacılık, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Gazi   Eğitim, Güzel Sanatlar, Hukuk, İİBF, İletişim, Sağlık Bilimleri ve Sanat ve   Tasarım Fakülteleri)
202 2085
erdogancatak@gazi.edu.tr
 Öğr. Gör. Hande ATA GÜREŞEN
 Erasmus Giden Öğrenci Hareketliliği Program Sorumlusu
 (Mühendislik, Mimarlık, Spor Bilimleri, Teknoloji Fakülteleri ve   Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüleri)
 202 2082
 handeata@gazi.edu.tr
  Bil. İşl. Nilay KURT
 Muhasebe ve Finans Sorumlusu, Erasmus Staj Konsorsiyumu
 202 2083
nilay.kurt@gazi.edu.tr