Seçim Takvimi

 

.

 

GELEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER

Erasmus Gelen Öğrencilerin Başvurularının Alınması

Gelen Öğrencilere tanışma toplantısı ve yemek düzenlenmesi, ikamet tezkeresi işlemleri ve ders seçim süreci

Gelen Öğrencilerin Dönüş işlemleri; sertifikalarının ve transkriptlerinin hazırlanması ve öğrencilere teslimi

İkili Anlaşmaların takibi, imzalanması, danışmanlık yapılması, bölüm koordinatörleri ile koordinasyonlu şekilde yürütülmesi


 


 

ULUSAL AJANSA YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER

Teklif Çağrısı: Akademik ve idari birimlerden Erasmus programı kontenjan taleplerinin alınması

Teklif Çağrısı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve bütçe planlaması yapılması

Ulusal Ajansla bir sonraki akademik yıl için kontenjan ve hibe talebinin bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

Ulusal Ajansa ara rapor hazırlanması ve gönderilmesi

Ulusal Ajansla ek sözleşme yapılması

Ulusan Ajans için Final Raporunun Hazırlanması: Ulusal Ajansa tamamlanmış akademik yıla ait, öğrenim görme, staj, gelen öğrenci ve personel hareketliliğine dair raporlamanın yapılması. Sözel raporun hazırlanması.

İlana Cıkma Prosedürü

İlana Çıkma Prosedürü indir