Staj Hareketliliği

 

Bölüm Koordinatörleri için  Staj Hareketliliği Sunumu

Öğrenci Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği nedir?

Staj (Yerleştirme) bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yerleştirme Süreleri:

Bu hareketlilik faaliyetleri her yıl 1 Haziran-30 Mayıs tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.

  1. En az 2 ay 
  2. En fazla 12 ay

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. 

  1. İşletmeler
  2. Eğitim Merkezleri
  3. Araştırma Merkezleri
  4. Diğer Kuruluşlar

Ancak; 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar Staj faaliyeti için uygun değildir.

İşletme: Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Genel başarı notu hesaplanırken yerleştirmede(staj) dil ağırlığı ikinci planda olacağı düşünüldüğünden not ortalaması % 50; dil başarısı %50 etki edecektir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Bunu dışında;

  • Katılımcı Sözleşmesi (bütün taraflarca imzalanmış): Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. belirtilmelidir.
  • Öğrenim Anlaşması: Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir.

Staj Belgeleri:

Staj Önerileri