Eğitim Alma

Erasmus + Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus + personel eğitim alma hareketliliği Türkiye'de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir kurum/kuruluşa gidebilmektedir.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alınması mümkündür.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına veya Avrupa'daki işletmelere kurumlararası anlaşma yapılmasına gerek olmadan personel gönderilebilir. Ancak hareketliliğin bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük/haftalık hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Hareketlilikten yararlanacak personele; 5 faaliyet günü ve 2 gün yol olmak üzere 7 günlük hibe ödemesi yapılır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Ülke

Günlük Hibe

Miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa,  Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,  Türkiye

119

 

Seyahat gideri ödemeleri ile ilgili önemli noktalar

Personelin seyahat masrafları, gideceği mesafe dikkate alınarak hesaplanmakta olup; masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil bir katkı niteliğindedir.

Seyahat Mesafesi (km)

Miktar (€)

10-99 20

100 - 499

180

500 - 1999

275

2000 - 2999

360

3000 - 3999

530

4000 - 7999

820

8000 ve üstü

1300

 

Mesafe hesaplayıcı için;

Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm web adresi kullanılmaktadır.

Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.

 

Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması (Staff Mobility Agreement for Training)

Yurtdışı Görevlendirme Dilekçesi

Eğitim Alma Hareketliliği Oryantasyon Sunumu

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREVLENDİRME FORMU