Erasmus +
Erasmus+ Nedir?
Hayatboyu Öğrenme Programlarının yeni adı Erasmus + olmuştur. Üniversitemiz Erasmus+ Programını Türk Ulusal Ajansı'nın koyduğu kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Türk Ulusal Ajansı için lütfen tıklayınız 

 

Erasmus+ 2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak.

Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle: 

· kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,

· kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,

· istihdam olanaklarının arttırılması

Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecek.

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin

Öğrenme Hareketliliği 

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

  • Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları
  • Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

Kimle Faydalanabilir?

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir. 

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

  • Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay
  • Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay
  • Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders veme faaliyeti içermelidir.

Katılımcılara Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

  • Katılımcılar için harcırah ve seyahat giderleri
  • Özel ihtiyaç desteği

Nasıl Başvuru Yapılır?

  • Öğrenci ve personel Yükseköğretim kurmunun her akademik yılda açtığı ilan(lara) başvuruda bulunur.
  • Başvuru şartları her ilanda belirtilir.

Hangi Ülkeler Program Ülkesidir?

Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler:

· AB üyesi ülkeler

· AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)

· Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

Erasmus + Ana Eylem 2 için:  http://proje.gazi.edu.tr/