Gazi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Tanıtım veTarihçe

625 Sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” uyarınca 1968 – 1969 ders yılında Ankara’da iki Diş Hekimliği Yüksekokulu açılmıştır. Bunlardan biri “Başkent Diş Hekimliği Yüksekokulu” diğeri ise “Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu” dur. 1472 Sayılı yasa ile 1971 yılında devletleştirilen iki özel yüksekokul Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanmış ve 2237 sayılı karar uyarınca Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu’nun tüzel varlığına son verilerek 8 Kasım 1978’de A.İ.T.İ.A. “Diş Hekimliği Fakültesi” adını almıştır. 20 Temmuz 1982’de 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile, Fakülte yeni kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanmış ve “Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi”ni oluşturmuştur.

Fakülte Hakkında

Diş hekimliği eğitiminin amacı, ağız ve diş sağlığını insan sağlığının tüm boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alan, ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, gerek koruyucu gerekse tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerini etkin olarak verebilecek ve sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak görev ve sorumluluklarını meslek etiği ilkelerine göz önünde tutarak gerçekleştirebilecek nitelikte diş hekimi yetiştirmektir.

 

Fakültemizde dersler yıllık ve dönemlik olup, toplam 5 eğitim – öğretim yılı içerisinde tamamlanmaktadır. Klinik stajlar 4. yıldan itibaren başlamaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar 4039 öğrenci mezun olmuştur. Diş Hekimliği Fakültesi beş binada hizmet vermektedir. Bunlar; dekanlık ve idari büroların bulunduğu A binası, Anabilim Dallarına ait klinikler, laboratuvarlar ve konferans salonu ile anfilerin bulunduğu B, C, D ve E binalarıdır. Toplam 4 adet anfi, 2 adet sınıf, 3 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet oral patoloji laboratuvarı, 9 adet öğrenci kliniği, 9 adet öğretim elemanı kliniği, 2 adet Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği’ne ait ameliyathane, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Seminer Salonu ve 1 adet öğrenci kantini Diş Hekimliği Fakültesi binalarında yer almaktadır.

 

Bütün öğrencilerimizin öğle yemeği ihtiyaçları Emek Kampüsü’ ndeki sosyal tesislerde karşılanmaktadır. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi ise 1984 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanmakta olan yüksek kalitede bir dergidir. Fakültemizin bünyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenci toplulukları tarafından ders yılı boyunca konser, sergi, gezi ve konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlenmektedir. Her yıl düzenlenen geleneksel mezunlar günü etkinlikleri ile meslekte 25. yılını dolduran mezunlarımız bir araya gelmekte, bilimsel ve sosyal bir paylaşım yaşanmaktadır. Eğitim – öğretimin dışında toplumumuza ağız ve diş sağlığı konusunda büyük hizmetleri olan Fakültemizde yıllık ortalama 325.000 hastanın tedavisi yapılmaktadır.

Fakültemizin Daha Önceki İdarecileri

Prof. Dr. Ziver BERKMAN 1968-1971 Ankara Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Süleyman KARA 1968-1971 Başkent Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Mustafa GÜLEY 9 Temmuz 1971-15 Aralık 1973 Ankara Diş Hekimliği Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Mehmet YARDIMCI 15 Aralık 1973-23 Mart 1979 Ankara Diş Hekimliği Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Erol DEMİREL 23 Mart 1979-17 Ekim 1979 A.İ.T.İ.A. Diş Hekimliği Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Satı BARAN 17 Ekim 1979-31 Ağustos 1982 A.İ.T.İ.A. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Köksal BALOŞ 8 Eylül 1982-28 Ocak 1991 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tamer KINOĞLU 28 Ocak 1991-28 Ocak 1994 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Köksal BALOŞ 28 Ocak 1994-28 Ocak 1997 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İ.Levent TANER 28 Ocak 1997-28 Ocak 2006 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN 28 Ocak 2006-21 Nisan 2009 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Derviş YILMAZ 21.Nisan 2009-07. Ağustos 2012 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ 08 Ağustos 2012 - 04 Haziran 2013 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Necmi GÖKAY 04 Temmuz 2013 - 20 Temmuz 2016 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özgür TOPUZ 27 Temmuz 2016 - 31 Ekim 2016 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Nizami AKTÜRK 04 Kasım 2016 - 17 Kasım 2016 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili (Rektör Yardımcısı Uhdesinde)

Prof. Dr. İbrahim Levent TANER  21 Kasım 2016 - 01 Mart 2017 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Nurdan ÖZMERİÇ KURTULUŞ 03 Mart 2017 - 27.05.2020  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kahraman GÜNGÖR 27.05.2020 -  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Bölümlerimiz