Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tarihçe

14.07.2008 tarih ve 13928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Odyoloji Bölümü ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

1999-2008 yılları arasında Hemşirelik Yüksekokulu olarak hizmet veren Hemşirelik Bölümü 14.07.2008 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin bir bölümü olarak hizmet vermeye başlamıştır. Odyoloji Bölümü 2013 yılında, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ise 2016 yılında kurulmuştur.

Sosyal Hizmet Bölümü 2017 yılında kurulmuş olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak akademik faaliyetlerini yürütmektedir.

Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonellerin ve eğiticilerin yetiştirildiği fakültemiz, alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, saygın, Gazili olmanın ayrıcalığını taşıyan, lider bir fakülte olma yolunda hızla ilerlemektedir.

25.08.2020 tarihinden itibaren Prof. Dr. Bülent ELBASAN dekan olarak görevini sürdürmektedir.

ÖNCEKİ DEKANLARIMIZ

1. Prof. Dr. Gülsan TÜRKÖZ SUCAK (kurucu dekan), 14.07.2008 - 27.02.2012

2. Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, 27.02.2012- 13.02.2015 Vekaleten; 13.02.2015 - 20.07.2016

3. Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ, 20.07.2016 - 31.10.2016 (Vekaleten)

4. Prof. Dr. Alper CEYLAN, 31.10.2016 - 03.03.2017 (Vekaleten)

5. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, 03.03.2017-28.05.2020 

6. Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU, 29.05.2020-24.08.2020