Hedefler ve Değerler

DEĞERLER

➢ Bilimin önderliğine inanmış, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip,

➢ Özgün düşünceyi yücelten, eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan, çalışanlarının ve hizmet ettiği paydaşlarının memnuniyetini sağlayan,

➢ Saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan,

➢ Programla ilgili yeni kurallara ve uygulamalara kolaylıkla adapte olan,

bir koordinatörlüktür.

HEDEFLER

AMAÇ 1. Uluslararası öğrenci ve personel değişim programlarına katılımı yaygınlaştırmak

Hedef 1. Erasmus programına katılan öğrenci ve personel sayısını her dönem sonunda mezun olacak öğrencilerin %10’nunun programdan yararlanmış olmasını sağlamak.

Hedef 2. Akademik ve idari personelin %5’inin önümüzdeki beş yılsonunda Erasmus değişim programından faydalanmış olmasını sağlamak

 

AMAÇ 2. Gelen yabancı öğrenci sayısını arttırmak

Hedef 1. Gelen öğrencilere bedava kalacak yer, transfer (kalcak yerden kampüse) ve yemek gibi olanaklar sunmak. Sosyal faaliyet açısından geziler düzenleyerek bunlardan bedava yararlanmasını sağlamak.

Hedef 2. Katılım sağlanan yurtdışı fuarların çeşitliliğini arttırmak

 

AMAÇ 3. Erasmus anlaşmalarının ve işbirliği protokollerinin sayısını arttırmak

Hedef 1. Bütün akademik birimlerin Erasmus anlaşması yapmasını sağlamak

Hedef 2. Alanlarında en iyi Üniversitelerle İşbirliği protokollerinin imzalanması

 

AMAÇ 4. Erasmus programının uygulanmasında kaliteyi arttırmak

Hedef 1. Giden Erasmus öğrencilerinin her akademik dönemde 30 AKTS kredisi ders almasını sağlamak Hedef 2. Gidilen üniversitelerde alınan derslerin %100 tanınırlılığını sağlamak

Hedef 3. Öğrencilere ve Koordinatörlere yönelik bilgilendirme toplantılarını düzenli ve sürekli hale getirmek. Her dönem bütün akademik birimlerin koordinatörlerine ve öğrencilerine en az bir kez bilgilendirme toplantısı yapılması.

Hedef 4. Giden ve Gelen öğrencilere yapılan Oryantasyonların kapsamının ve içeriğinin genişletilmesi

Hedef 5. Seçilen öğrenci kalitesini arttırmak

 

AMAÇ 5. Çalışan personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve motivasyonunun arttırılması

Hedef 1. Erasmus Personel Hareketliliğinden her yıl en az 1 Dış İlişkiler Ofisi personelinin yararlanması

Hedef 2. Hizmet içi eğitimlere katılımın sağlanması

Hedef 3. Artan Erasmus öğrenci sayılarına orantılı olarak yeterli sayıda personelin

 

AMAÇ 6. Personel ve öğrenci seçim sürecinin şeffaflaştırılması

Hedef 1. Personel seçiminde şeffaf kriterlerin belirlenmesi

background image