Birim Görev Tanımı

Değişim Programları Birimi Ersamus Programı Birimi Görev Tanımı

  • Erasmus+ programının Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunu sağlamak,

  • Değişime katılan gelen ve giden öğrencilerin  seçimi, yerleştirilmesi ve hibe işlemlerini yürütmek,

  • Erasmus+ programını üniversite içinde tanıtmak, tanıtım materyallerini hazırlamak,

  • Bilgilendirme toplantıları düzenlemek (Giden ve gelen öğrenciler için ayrı ayrı yapılmaktadır),

  • K107 projelerini hazırlamak ve kabul edilen projelerin organizasyonunu sağlamak,

  • Üniversitenin Erasmus kurumlararası anlaşmaları takip etmek ve organizasyonunu sağlamak, 

  • İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütmek; kurumlararası anlaşmaların imza süreçleri takip etmek,

  • Personel hareketliliği kapsamında giden ve gelen personelin başvuru, değerlendirme ve seçim süreçlerini, gitmeye hak kazanan personelin idari işlemlerini yürütmek,

  • Ulusal Ajans ile üniversite arasında koordinasyonu sağlamak,

  • Proje başvurusu, arar rapor ve nihai rapor işlemlerini takip etmek ve zamanında yapmak. 

 

background image