Staj Hareketliliği

 

Bölüm Koordinatörleri için  Staj Hareketliliği Sunumu

Öğrenci Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği nedir?

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Yerleştirme Süreleri:

Bu hareketlilik faaliyetleri her yıl 1 Haziran-30 Mayıs tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.

  1. En az 2 ay 
  2. En fazla 12 ay

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde* belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Ancak; 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar Staj faaliyeti için uygun değildir.

İşletme: Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve Doktora dahil)

Staj Hareketliliğinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Öğrenci staj harekeliliğine müracaat için gerekli şartlar:

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif (son genel not ortalaması)  akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması.

 b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif ( son genel not ortalaması)   akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

 

Staj Belgeleri:

 Hareketlilik Öncesi

Hareketlilik Sırasında

Hareketlilik Bitiminde ( Aşağıdaki belgelerin ıslak imzalı olması zorunludur)

Diğer Belgeler

Staj Önerileri

https://erasmusintern.org/

Yukarıdaki linkte yer alan staj tekliflerinin kalitesinden Üniversitemiz sorumlu değildir. Site linki bilgilerndirme amaçlı olarak sayfamızda yer almaktadır. 

 

background image